Velayutham Song Lyrics

Velayutham Song Lyrics

1. ரத்தத்தின் ரத்தமே பாடல் வரிகள் - வேலாயுதம் பாடல் வரிகள் (ஆண்) ரத்தத்தின்... ரத்தமே... என் இனிய உடன் பிறப்பே... சொந்தத்தின்... சொந்தமே... ...
Powered by Blogger.